ثبت شده در ستاد ساماندهی | قاطی پاتی
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه » آرشیو برچسب: معرفی کتاب

بایگانی برچسب ها: معرفی کتاب

کتاب" انسان کامل" از استاد مطهری+عکساتاق خبر ۲۴

کتاب «انسان کامل» شامل ۱۳ سخنرانی استاد مرتضی مطهری در سال ۱۳۵۳ است که در ایام ماه مبارک رمضان ایراد شده است. موضوع اصلی کتاب، معرفی انسان نمونه و الگوی تربیتی مورد نظر اسلام است که استاد مطهری از آن به عنوان انسان کامل یاد می‌کند.

انسان کامل

 اگر چه تعبیر انسان کامل بیشتر در کتب عرفانی مورد استفاده قرار گرفته است، اما استاد مطهری در این مجموعه سخنرانی،  «آگاهانه» تعریفی متفاوت از این تعبیر ارائه میدهد. استاد در سخنرانی اول، پس از ذکر مقدمه ای درباره سابقه کاربرد تعبیر  «انسان کامل» می گوید:  «اولین کسى که با لفظ  «انسان کامل» این مسئله را طرح کرد و با دید خاص عرفانى این مطلب را بیان کرد، محیى الدین عربى است. دیگران هم انسان کامل را- هرکسى از دید خود- به شکلى بیان کرده ‏اند. ما مى ‏خواهیم ببینیم که انسان کامل از دید قرآن چگونه انسانى است. » (مجموعه آثار،ج۲۳،ص۱۰۰)  در این کتاب، انسان کامل، انسانی است که همه ارزشهای انسانی در او رشد یافته است؛ به گونه ای هماهنگ و در حدّ اعلی. (مجموعه آثار،ج ۲۳، ص ۱۱۲) 
 
این کتاب را باید در ردیف دیگر آثار تربیتی-اخلاقی استاد مطهری قرار داد، مانند تعلیم و تربیت در اسلام، و آزادی معنوی. از این منظر طرح مسئله  «انسان کامل »، به منظور ارائه الگوی تربیتی اسلامی صورت گرفته است. استاد در این کتاب با استفاده از تعابیر انسان مسخ شده، انسان معیوب، انسان سالم و انسان کامل به دنبال آن است که انسان را در متن یک مسیر واقعی نشان دهد. استاد شناخت انسان کامل از منظر اسلام را جزئی از فرایند تربیتی می داند:  «شناختن انسان کامل یا انسان نمونه از دیدگاه اسلام، از آن نظر براى ما مسلمین واجب است که حکم مدل و الگو و سرمشق را دارد؛ یعنى اگر بخواهیم یک مسلمان کامل باشیم- چون اسلام مى‏ خواهد انسان کامل بسازد- و تحت تربیت و تعلیم اسلامى به کمال انسانى خود برسیم، باید بدانیم که انسان کامل چگونه است، چهره روحى و معنوى انسان کامل چگونه چهره‏ اى است، سیماى معنوى انسان کامل چگونه سیمایى است و مشخِصات انسان کامل چگونه مشخصاتى است، تا بتوانیم خود و جامعه خود را آن گونه بسازیم. اگر ما  «انسان کامل » اسلام را نشناسیم، قطعاً نمى‏توانیم یک مسلمان تمام و یا کامل باشیم و به تعبیر دیگر یک انسانِ ولو کامل نسبى از نظر اسلام باشیم‏. »(مجموعه آثار،ج۲۳، ص۱۰۵)
 
البته نحوه بررسی ویژگیهای انسان کامل، این فایده را نیز به دنبال دارد که از مسیر شناخت بایسته های انسان کامل از منظر اسلام، شناخت ما از اسلام نیز از روشنی بیشتری برخوردار می گردد؛ چرا که از این طریق، بایدها و نبایدها، جاذبه و دافعه اسلام نیز معرفی می گردد. 
 
به علاوه، با توجه به این پیشفرض که معصومین(علیهم السلام) انسانهای کامل مورد نظر اسلام هستند، رفع ابهام از مفهوم انسان کامل، در معرفی شخصیت پیامبر اکرم(ص) یا امیرالمؤمنین(ع) مؤثر است. 
 
استاد مطهری در جلسه اول سعی دارد که وصف  «کامل » را توضیح دهد. وصف کامل ناظر به روح است نه جسم. یعنی چه بسا انسانی که از نظر جسمی دچار نقص و معلولیت باشد اما روح او به سمت کمال در حرکت است. استاد مطهری توجه خواننده را به این نکته جلب میکند که انسان را نباید ایستا و ساکن تصور کنیم. انسان در حرکت است. روح او از نقص و عیب و بیماری باید عبور کند، به فضیلتها آراسته گردد و صفت کمال را در خود محقق نماید. انسانها با توجه به وضعیت روحی خود، طیف وسیعی را تشکیل می-دهند. از انسانهای مسخ شده تا انسان کامل.
 
استاد در جلسه دوم بر لزوم هماهنگی در رشد ارزشهای انسانی تأکید دارد. وی رشدهای یک بعدی را یک انحراف در روند تربیت معرفی می کند. رشدی که چه بسا مربوط به یک ارزش و فضیلت است اما در معرض این اشکال که تنها در یک بعد خلاصه شده است؛ مانند آنها که تنها به عبادت می پردازند یا خدمت به خلق را تنها ارزش انسانی می دانند. از این سخنرانی این جمله استاد جلب توجه می کند که:  «غالباً جامعه ‏ها از راه گرایش صددرصد به باطل، به گمراهى کشیده نمى‏ شوند، بلکه از افراط در یک حق به فساد کشیده مى‏ شوند بسیارى از انسانها نیز از این راه به فساد کشیده مى ‏شوند. » (مجموعه آثار،ج۲۳،ص۱۱۴)
 
در جلسه سوم استاد مطهری به دردهای اصیل انسانی میپردازد و در مقام داوری بین آنها که اصلیترین درد و ارزش را درد خداجویی معرفی میکنند و آنها که مهمترین درد را درد خلق میدانند، میگوید مسلمان کسی است که هم درد خدا را داشته باشد و هم درد خلق خدا را و اینکه اساساً در اسلام خدا و انسان از یکدیگر جدا نیستند و این پاسخ از نوع نگاه استاد به رابطه خدا و انسان سرچشمه میگیرد. 
 
استاد مطهری در گفتار چهارم به لزوم همراه بودن گرایشهای برونی و درونی اشاره میکند و اینکه عبادتگرایی توأم با جامعه گریزی و جامعه گرایی توأم با خداگریزی هر دو خروج از جاده تعادل محسوب می شوند و نیز اینکه در اسلام ارزش های انسانی از یکدیگر تفکیک پذیر نیستند. استاد مطهری، امیرالمؤمنین(ع) را نمونه مجسّم اسلام در جامه جامعیت معرفی می کند.
 
شهید مطهری در جلسه پنجم، به بیان خلاصه ای از دیدگاههای مکاتب مختلف در مورد انسان کامل می پردازد. اما از فصل ششم تا فصل سیزدهم، به تفصیل، دیدگاههای مکاتب مختلف را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. این مکاتب عبارت اند از مکتب عقل، مکتب عرفان، مکتب قدرت، مکتب محبت، مکتب سوسیالیسم و مکتب اگزیستانسیالیسم. 
 
فصل هفتم مربوط است به معرفی انسان کامل از دیدگاه مکتب عقل. به عقیده فلاسفه قدیم، جوهر انسان و  «من» واقعی او، همان عقل اوست. به همین دلیل حکمای اسلامی، ایمان مورد تأکید در قرآن را از جنس شناخت می دانند. شناخت مبدأ جهان، نظام جهان و… به ایت ترتیب، ایمان یعنی شناخت، اما شناختی که فلسفی و حکیمانه است نه شناخت جزئی. 
 
استاد در نقد و بررسی دیدگاه این مکتب نسبت به انسان کامل، اصالت معرفت عقلی در اسلام را مورد تأکید قرار می دهد اما این اشکالات را نیز بر این مکتب وارد می بیند که جوهر انسان تنها عقل او نیست؛ بلکه عقل، تنها یک شاخه از وجود انسان است نه تمام وجود و هستی انسان. و دیگر اینکه ایمان مورد نظر قرآن برابر با شناخت نیست. بلکه عناصر دیگری نیز در ایمان وجود دارد مانند عنصر گرایش، عنصر خضوع و تسلیم، عنصر علاقه و محبت.
 
فصل هفتم، هشتم و نهم به تبیین دیدگاه مکتب عرفان و تصوف درباره انسان کامل می پردازد. عرفا حقیقت انسان را دل او معرفی می کنند که مرکز عشق الهی است. به همین دلیل راه وصول به کمال را نیز تزکیه نفس و توجه به خدا می دانند. انسان کامل مطابق این مکتب، کسی است که به خدا رسیده است، نه اینکه فقط خدا را شناخته باشد. استاد در نقد و بررسی این دیدگاه معتقد است برخی تأکیدات عرفا مورد تأیید اسلام است مانند: تهذیب نفس، علم افاضی، قرب به حق و… اما برخی اشکالات را نیز متوجه برداشت های انحرافی از مکتب عرفان می داند مانند: تحقیر عقل، درونگرایی مطلق، نفس کُشی. 
 
سخنرانی دهم و یازدهم به نقد و بررسی مکتب قدرت اختصاص دارد. این مکتب، انسان کاملتر را انسان قویتر می داند. استاد در تبیین رویکرد این مکتب خلاصه ای از دیدگاه های نیچه را به نقل از سیر حکمت در اروپا بیان می کند. شهید مطهری در نقد و بررسی این مکتب با استناد به آیات قرآن و احادیث، بر ارزش-مندی قدرت تأکید میکند اما دو نکته را نیز  یادآور می شود. نخست اینکه قدرت تنها ارزش مورد قبول اسلام نیست و دیگر اینکه در شناخت قدرت نباید دچار اشتباه شد و قدرت را تنها در مفهوم مادی آن منحصر دانست بلکه مصداق واقعی قدرت، قدرت معنوی و روحی است.
 
مکتب محبت، مکتب دیگری است که استاد مطهری دیدگاه آن را در مورد انسان کامل مورد توجه قرار داده است. مکتب محبت، کمال انسان را مساوی خدمت به خلق و محبت کردن به مردم میداند. استاد در بررسی این مکتب ضمن اینکه ارزش ایثار و خدمت به خلق در اسلام را یادآور میشود، این اشکالات را نیز وارد میداند که این مکتب، تک ارزشی است و تنها خدمت و محبت به انسانها را مورد توجه قرار داده است. اشکال دیگر نیز غفلت این مکتب از مفهوم انسانیت است؛ با این توضیح که هدف از خدمت باید رشد انسانیت باشد وگرنه خدمت به مردم در غیاب رشد انسانیت، توقف در ابزار و توقف در ابتدای مسیر است.
 
نقد و بررسی دیدگاه مکتب سوسیالیسم، موضوع گفتار دهم است. انسان کامل در مکتب سوسیالیسم، انسانی است که  «من » در او تبدیل به  «ما » شده باشد. تنها در این صورت است که در جامعه انسانی شاهد وحدت خواهیم بود.  این مکتب راه رسیدن به کمال را از بین بردن تعلقات اختصاصی و نفی مالکیت میداند. اما استاد مطهری ضمن تأکید بر ارزشمندی دستیابی به وحدت و یگانگی، راه رسیدن به آن را نفی تعلق اشیاء به انسان نمیداند بلکه برعکس رفع تعلقات و وابستگی انسان به اشیاء است که میتواند زمینه ساز وحدت و یگانگی باشد که در این صورت راه رهایی از  «منیّت » نیز اصلاح درون است.
 
آخرین مکتبی که استاد دیدگاه آن را در مورد انسان کامل جستجو می کند، مکتب اگزیستانسیالیسم است. انسان کامل از منظر این مکتب، انسانی است که  «من » او از هر چیز آزاد باشد. اراده آزاد و اندیشه آزاد. استاد بعد از بررسی مفهوم آزادی از دیدگاه این مکتب، به نقد این موضوع می پردازد که برخی اگزیستانسیالیست ها حتی اعتقاد به خدا را نیز با آزادی انسان ناسازگار تلقی میکنند. 
 
استاد مطهری دو اشکال عمده را متوجه این مکتب می داند. اول اینکه اعتقاد به خدا را با اختیار و آزادی قابل جمع نمی داند و دیگر اینکه تعلق و وابستگی به هر چیزی را ضد آزادی انسان معرفی می کند. استاد در کتاب  «علل گرایش به مادیگری » و کتاب  «انسان و سرنوشت » به بررسی و نقد اشکال نخست پرداخته است و خواننده را به این دو اثر ارجاع می دهد و در مورد اشکال دوم در کتاب انسان کامل به تبیین رابطه خدا و انسان می پردازد. استاد دلیل نادرستی دیدگاه اگزیستانسیالیست ها را در غفلت از این نکته می داند که حرکت از  «خود » به  «خدا »، حرکت از  «خود » به  «ناخود » نیست؛ بلکه حرکت از  «خود ناقص » به  «خود کامل » است.
 
ممکن است خواننده کتاب انسان کامل این پرسش را مطرح کند که استاد در این اثر، به نقد دیدگاه مکاتب مختلف درباره انسان کامل پرداخته است اما تصویر جامعی از انسان کامل در نگاه اسلامی ارائه نداده است. خواننده باید به این نکته توجه داشته باشد که استاد مطهری در ضمن تفکیک نظرات صحیح و نادرست هر یک از مکاتب، دیدگاه اسلام را نیز تبیین می کند. دیدگاهی که در معرفی انسان کامل و نمونه بیش از هر چیز بر جامعیت و هماهنگی ارزش ها تأکید دارد.

نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری رحمه الله علیه

موضوع: فرق کمال و تمام +تعبیر انسان کامل+ انسان مسخ شده +جامعیت نهج البلاغه+شکایت از عقل + انسان عاقل از مکتب 

لینک منبع

کتاب" آنچه که یک دانش آموز باید بداند"از رضا سلیمی فامنینیاتاق خبر ۲۴

درکتاب آنچه که یک دانش آموز باید بداند، رضا سلیمی‌، که خود دبیر شیمی است، پاسخی برای سؤال‌های دانش آموزان ارایه می‌دهد. سؤال‌هایی که بارها و بارها از سوی دانش آموزان پرسیده شده که چرا ما زیاد درس می‌خوانیم ولی متوجه نمی‌شویم و یاد نمی‌گیریم؟ و یا اینکه یاد می‌گیریم ولی سر جلسه امتحان همه را فراموش می‌کنیم؟

کتاب آنچه که یک دانش آموز باید بداند

در این کتاب تلاش شده‌است مطالب مفید برای یادگیری دانش آموزان، در جهت بهبود وضعیت تحصیلی خود، به راحتی در اختیارشان قرار گیرد. دانش آموزان عزیز خود می‌دانند که معلمین آنها همیشه به فکر آن‌ها هستند و برای پیدا کردن روش مؤثرتر و نیز آموزش بهتر، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. همچنین دانش‌آموزان یاد خواهند گرفت چگونه درک مطلب خود را افزایش دهند.

معلمی شغلی نیست که به گروه یا قشر خاصی محدود شود بلکه همه اقشار امت اسلامی باید معلم و در عین حال متعلم باشند تا یک جامعۀ پویا و علم محور داشته باشیم. تأکیدات زیاد دین مبین اسلام بر اهمیت علم و دانش موجب گشته است که هر فرد مسلمان خود را نیازمند آن بداند چرا که حکمت گمشده مؤمن است و فقط در سینۀ مؤمن آرامش می‌گیرد. البته آموزش و پرورش به دلیل دارا بودن درصد بالایی از مردم جامعه به عنوان معلم و دانش آموز، نقش برجسته و سهم عظیمی در این میان دارد و هرگونه تحوّلی دراین سازمان موجب تحول در جامعه خواهد شد.

نویسنده: رضا سلیمی فامنینی

موضوع:  آنچه که یک دانش آموز باید بداند

لینک منبع

کتاب" 12 گام تا اعتماد به نفس کامل"اثر محمد سیدااتاق خبر ۲۴

در کتاب ۱۲ گام تا اعتماد به نفس کامل اثر محمد سیدا، با طی دوازده گام، فرد‌گرایی، واقع‌گرایی، استقلال رأی، انعطاف‌پذیری و نوع‌دوستی را به دست می‌آورید و جزئی از سرشت خود می‌کنید. اعتماد‌به‌نفس احساس ارزشمندی، غنای درونی و احترام به خویش است.

اعتمادبه‌نفس، پیش رفتن به‌سوی ناشناخته‌ها و موقعیت‌های رنج‌آور نیست، بلکه خصوصیتی است که تمام شخصیت، آینده و موفقیت انسان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اعتمادبه‌نفس از مهم‌ترین خصوصیاتی است که انسان می‌تواند داشته باشد.

12 گام تا اعتماد به نفس کامل

اعتمادبه‌نفس در هر شرایطی، چگونگی تصمیم‌گیری و مکالمه و واکنش‌های ما را تعیین می‌کند. آشکارا می‌بینیم که شخصیت یک فرد دارای اعتمادبه‌نفس با فرد دیگری که از اعتمادبه‌نفس کمتری برخوردار است، تفاوت‌های کلی دارد و این تفاوت‌ها از نحوۀ نگاه کردن و راه رفتن تا کسب موفقیت‌های اصولی در زندگی شخص به چشم می‌خورد.

جملات برگزیده کتاب ۱۲ گام تا اعتماد به نفس کامل:

– اگر می‌ترسید مورد انتقاد قرار بگیرید، هیچ کاری نکنید، هیچ‌چیز نگویید و هیچ‌چیزی نباشید.
– آینده متعلق به کسانی است که خواستار آن هستند. از همین امروز هرچه را می‌خواهید آرزو کنید.
– اگر نمی‌توانید کارهای بزرگ را انجام دهید، کارهای کوچک را با علاقه زیاد انجام دهید.
– غرور هزاران صفت خوب را می‌پوشاند ولی اعتمادبه‌نفس آن‌ها را عیان می‌سازد.
– شناختن فرصت‌های خوب جزء مشترک تمامی موفقیت‌های چشمگیر است.
– اگر در اولین قدم موفقیت به‌دست می‌آمد، سعی و تلاش دیگر معنا نداشت.

در بخشی از کتاب ۱۲ گام تا اعتماد به نفس کامل می‌خوانیم:

یک اصل کلی را به یاد داشته باشید. هرگز نمی‌توانید همه را راضی نگه دارید. اگر این باور غلط را داشته باشید که همه باید شما را دوست داشته باشند و از شما راضی باشند، همواره در زحمتی بی‌نتیجه خواهید بود. خودتان باشید و رأی خود را صادر کنید. آن کسی را که باید راضی نگه دارید خودتان هستید نه دیگران.

نویسنده:  محمد سیدا

موضوع:  خودسازی و شخصیت‌شناسی

لینک منبع

کتاب" ذهن نا آرام"از هادی بیگدلیاتاق خبر ۲۴

کتاب ذهن ناآرام در مورد فشار روانی و کنترل آن پرداخته شده، و به تمام موضوعات مرتبط مانند بی قراری، شکست دل، ذهن بیمار، خشم و … می پردازد.موجودی بر روی کره زمین است به نام انسان. ارگانسیمی به نام انسان یک سر دارد که داخل آن یک سیستم پردازشگر  قوی  و حافظه پر ظرفیتی است که نام آن را مغز نهاده اند. چیز دیگری نیز در کنار یا درون مغز است که نام آن را ذهن گذاشته اند. جنس ذهن ماهیت دانشی دارد. در ارگانسیم انسان ورودی و خروجیهایی برای مغز و یا ذهن تعبیه شده اند که عبارتند از: چشم، گوش، بینی، دهان و حس لامسه. چیز دیگری نیز در ارگانیسم انسان سوای مغز و ذهن جاسازی شده است که فروید نام آن را نهاد یا لیبدو گذاشته و در آموزهای دینی به آن نفس می گویند. نهاد یا نفس بدنبال ارضای نیازهای لذت طلبی خود هستند. (سعی بر آن خواهیم داشت که از نامها عبور کنیم و به اصل داستان برسیم، بطوریکه ارگانسیم انسان را در گام اول خوب بشناسیم و سپس اگر خواستیم در پردازشگر ارگانسیم دستکاری کنیم، با آگاهی این کار را انجام دهیم.)

کتاب ذهن نا آرام

در شروع شناخت ارگانسیم از مغز و یا ذهن آغاز می کنیم و با نهاد کار خاصی نداریم. مجاری ورودیهای اصلی ذهن عبارتند از: ۱-چشم ، ۲-گوش. تصاویر و اصوات از طریق چشم و گوش در حافظه مغز ریخته می شوند و باز پرداختن به آن تصاویر و اصوات توسط پرسه ای شکل می گیرد که نام آن را فکر نهاده اند – در واقع می شود چنین گفت که فکر زبان ذهن است. ارگانسیم چه بخواهد چه نخواهد از طریق چشم و گوش در لحظه لحظه حیاتش ورودیهایی وارد ذهن می شوند و در آنجا ثبت می شوند که بنابر نیاز ارگانسیم در مواقع لزوم آن داده های ثبت شده کارشان را انجام می دهند مثل یادگیری رانندگی. بعد از اینکه ما رانندگی یاد گرفتیم دیگر فکر نمی کنیم که چگونه رانندگی کنیم بلکه حافظه ناآشکار ما کارش را به نحو احسن انجام می دهد.
عقل جزئی انسان در انباشت ورودیهای ذهن شکل می گیرد و هدایت ارگانسیم را در دست می گیرد. با توجه به عدم کنترل ورودیها آن هم بدلیل عدم شناخت از تاثیر گذاری هر آنچه که بر ذهن می رود بر شکل گیری عقل جزئی – تعارضات متعددی در بین ورودیها شکل می گیرد که در اثر بی توجهی به این تعارضات در طول زمان به یک بحران یا کلاف ذهنی تبدیل می شود. در این حالت دو راه پیش روی ارگانسیم گشوده می شود؛ یکی شناخت تک تک بدستکورها و پاک کردن یکی یکی آنها، و دوم اینکه پاک کردن کلی ذهن و یا به اصطلاح رفرش کردن آن.
نویسنده اعتقاد بر این دارد که نمی توان با پاک کردن تک تک بدسکتورها پردازشگر ذهن را سر و سامان دهیم بلکه باید تا آنجایی که می توانیم به بهم ریختگی ذهنمان آگاه شویم تا آماده شویم برای حادثه بزرگ پاک سازی ذهن. از نظر نویسنده مطالعه یکی از ابزارهای قدرتمندی است برای آرام کردن ذهن. چنانچه جنس این مطالعه از جنس شناخت زوایای مختلف ذهن باشد با یک تیر دو نشان می زنیم هم ذهنمان را آرام می کنیم و هم اینکه خواسته ناخواسته به سمتی حرکت می کنیم که به محتویات ذهن بی اعتماد شویم و آماده رهایی از دانستگی هایمان شویم. در مسیر رهایی از دانستگی هایمان با مسائل و موارد متعدد دیگری نیز آشنا می شویم که بخشی از آن آگاهیها در کتاب ذهن ناآرام به قلم تحریر رفته است.

نویسنده: هادی بیگدلی

موضوع:  روانشناسی

لینک منبع

کتاب"درمان گیاهی با روش ابوعلی سینا"اثر محمدحسن نعیمیاتاق خبر ۲۴

کتاب درمان گیاهی با روش ابوعلی سینا نوشته محمدحسن نعیمی، با بهره‌گیری از منابع و مآخذ جدید علمی و مکاتبان با مراکز تغذیه و گیاه‌خواری بعضی کشورها و بر پایه‌ی درمان بر مبنای اختلاط چهارگانه‌ی طب قدیم، نگاشته شده است.

درمان گیاهی با روش ابوعلی سینا

قرن‌هاست که آثار معجزه‌ آسای داروهای گیاهی، این نعمت‌های بی‌دریغ خدادادی و پزشکان سبز به اثبات رسیده و میلیون‌ها نفر از خواص درمانی آن‌ها سود جسته‌اند و ده‌ها پزشک حاذق و نامی با زحمات زیاد، کوله‌بار تجربیات خود را یک‌ به‌ یک به شاگردان خود منتقل کرده‌اند.

مردم چین نزدیک به ۹۴% از امراض را با روش‌های گیاهی و طب سوزنی معالجه می‌کنند و داروهای خود را به دو سوم کشورهای جهان صادر می‌کنند و هر روز شاهد گرایش شرکت‌های داروسازی معروف جهان به ساخت داروهای گیاهی هستیم. ساخت بیمارستان‌های Sinai در آمریکا (که نام‌شان برگرفته از نام حکیم شهیر ایران، بوعلی سینا است) مؤید همین نکته است. از پیروان مکتب طب اخلاطی (Humorism) می‌توان به جالینوس، بقراط، رازی و بوعلی ‌سینا اشاره کرد.

پیشینیان به خوراکی‌های طبیعی انرژی‌ دهنده می‌گفتند (که شامل شیرین‌ مزه‌ها مانند عسل و تند مزه‌ها مانند فلفل است). با مصرف آن‌ها علایم یا عوارض گرمی ایجاد می‌شود که عبارتند از: عوارض پوستی (جوش، خارش و غیره)، تورم غدد لنفاوی و گلو درد، سوزش ادرار، تلخی و باردار شدن زبان، ایجاد حرارت و عطش، عوارض کبدی، زیاد شدن و گاهی بدبویی عرق، چاقی، چرب شدن پوست و سر، افزایش احتمال مذکر شدن جنین، تقویت حافظه، خشک شدن بینی و دهان، ایجاد یبوست، تورم غده‌ی پروستات، تقویت حافظه، افزایش میل جنسی.

آنتی‌بیوتیک‌ها و پنی‌سیلین دارای طبع گرمند. از سوی دیگر، خوراکی‌های طبع سرد فاقد انرژی و حرارت هستند (شامل خوراکی‌های ترش‌ مزه مانند مرکبات، و بی‌مزه مانند خیار و هندوانه) که با مصرف‌ آن‌ها، عوارض و علایم سردی ایجاد و مشاهده می‌شود که عبارتند از: آبریزش دهان، قی در گوشه‌ی چشم، خواب زیاد، سستی و بی‌حالی، نمناکی پوست، افت فشار خون، سرگیجه، تهوع، کم‌ اشتهایی، اسهال و استفراغ، سیاهی رفتن چشم، کاهش میل جنسی، ریزش مو، بالا رفتن احتمال مؤنث شدن جنین، ضعف حافظه، نازایی، تحریک دردهای عضلانی و خواب رفتن اعضا (در بیماران دارای فشار خون پایین محسوس‌تر است).

کسی که طبعی گرم دارد، یعنی مزاج وی با خوراکی‌های پر حرارت (شیرین یا تند) سازگار است، با خوردن سردی (برای مثال گوجه‌ فرنگی، هندوانه و…) به‌ اصطلاح سردی‌اش می‌کند که با مصرف کمی گرمی مانند نبات‌ داغ یا عرق نعناع بهبود می‌یابد. از سوی دیگر، کسی که مزاج وی با خوراکی‌های کم‌ حرارت (ترش و بی‌مزه) سازگاری دارد با مصرف گرمی‌ (مانند مربا، حلوا، آنتی‌بیوتیک) به‌ اصطلاح گرمی‌ا‌ش می‌کند، با مصرف مصلح آن یعنی سردی (مانند هندوانه، عرق کاسنی و دوغ ترش و…) بهبود می‌یابد.

نویسنده: محمدحسن نعیمی

موضوع: پزشکی و بهداشت

لینک منبع

کتاب" حماسه کاوه"اثرحمیدرضا صدوقیاتاق خبر ۲۴

کتاب حماسه کاوه نوشته حمیدرضا صدوقی، خاطراتی درباره زندگی سردار شهید محمود کاوه‌ و خصوصیات اخلاقی ایشان است. در این نوشتار خاطراتی از شجاعت‌ها و دلاوری‌های این شهید بزرگوار نیز وجود دارد.

کتاب حماسه کاوه

تحولات اجتماعی و انقلاب‌ها، دو جنبه دارند: «درون» و «بیرون». آنچه مورد توجه عموم قرار می‌گیرد، تحولات بیرونی است. انتقال‌ها، جابه‌جایی حکومت‌ها، نهادها و تغییر راهبردها، اهداف و شیوه‌ها، همه در ظاهر و بیرون اتفاق می‌افتند.

درونیات همان گونه که از نامش پیداست، پوشیده می‌مانند. حال آن که زیر بنا و منشأ همه انقلاب‌ها، مسائل درونی است. تغییر راهبرد‌ها، اهداف و نهادهای اجتماعی و نهایتا حکومت‌ها، نتیجه تحولات درونی در افکار و افراد جامعه است. پژوهش‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناختی تأیید می‌کنند که منشأ همه تحول‌های بیرونی، تغییرها و انقلاب‌های درونی‌اند.

انقلاب شکوهمند اسلامی، از این قاعده مستثنی نیست و اینک در چهارمین دهه حیات طیبه این انقلاب و به‌ رغم وجود نهادها و مراکز فرهنگی و نشر فراوان و تألیف و چاپ آثار گران قدر و وزین در این حوزه، خلأ ناشی از کم کاری کاملا مشهود است.

محمود کاوه، نوجوانی بود که وقتی شیپور جنگ نواخته شد، بدون لحظه‌ای درنگ راهی دیاری شد که بعدها از او انسانی ساخت متفاوت با آدم‌های دیگر. گرچه مانند بسیاری از هم‌ سن و سال‌های خود جوانی می‌کرد. جست و خیز داشت. فوتبال بازی می‌کرد. می‌خندید. گریه می‌کرد. عصبانی می‌شد. زندگی و همه مواهب دنیوی را دوست داشت. اما آنچه او را به میدان رزم و کانون خطر کشاند، چیزی است که سراسر تاریخ دفاع مقدس مشحون از آن است.

بسیاری در ذهن خود، او را چنان ترسیم می‌کردند که گویی تا آن زمان، مثل و مانندش را ندیده‌اند: بلند قد، با دستانی قوی و کشیده، هیکلی آن‌ چنانی و محاسنی بلند. حال آن که او نوجوانی بود که هنوز پشت لبش سبز نشده بود. قصه رزم او از روزی که پایش به جبهه‌ها باز شد تا آن زمان که از ارتفاعات ۲۵۱۹ به قرب الی‌ الله رفت، گاه آن‌ چنان باور ناپذیر می‌آید که به افسانه بیشتر شبیه است تا حقیقت. اما راهی که او با همه جوانی‌اش به دل نیروهایش باز کرده بود، حقیقتی است که شاید سخت بتوان باور کرد.

کاوه در مقابله با دشمنان، مظهر قدرت امامی بود که سال‌ها پیش گفته بود: «سربازان من در گهواره‌اند.» از همین‌ رو در صحنه نبردی که او حضور می‌یافت، دشمن میدان را خالی کرده و فرار می‌نمود و دوستان، روحیه و قوت قلبی مضاعف می‌یافتند. محمود با آن همه شور و شعف جوانی، وقتی آرام شد که از ۲۵ سالگی‌اش، فقط چند ماه گذشته بود.

نویسنده:حمیدرضا صدوقی

موضوع: خاطراتی درباره زندگی سردار شهید محمود کاوه‌ و خصوصیات اخلاقی

لینک منبع

کتاب "به داد ما برسید" اثر محمدمهدی بهداروند، احد گودرزیانی، علی‌ شمخانیاتاق خبر ۲۴

به داد ما برسید! (ناگفته های نامه تاریخی علی شمخانی فرمانده سپاه خوزستان) [دفتر ادبیات و هنر مقاومت/۵۵۰] عنوان کتابی است از احد گودرزیانی که در ۲۳ صفحه و توسط انتشارات در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. علی شمخانی این نامه را در روزهایی که فرمانده سپاه خوزستان بود و در شرایط سخت قرار گرفت نوشت تا نسبت به نداشتن مهمات و نرسیدن آر.پی.جی و خمپاره اعتراض کند.

کتاب به داد ما برسید

وی در این نامه، مسئولان را مورد خطاب داده است. نامه شمخانی با جمله «مسئولین، مسلمین، به داد ما برسید» آغاز می‌شود. کتاب نیز به همین علت «به داد ما برسید» نام گرفته است.
«به داد ما برسید» ناگفته‌هایی از نامه تاریخی علی شمخانی؛ فرمانده سپاه خوزستان است که دکتر محمدمهدی بهداروند با همکاری احمد سوادگر با وی گفت‌وگو کرده و این کتاب به این سؤال‌ها که «چرا و چگونه» این نامه نوشته شد، پاسخ می‌دهد.
برای راحت‌تر خوانده شدن متن کتاب، پرسش‌ها حذف شده و تدوین کتاب را احد گودرزیانی بر عهده داشته است.

نویسنده: محمدمهدی بهداروند، احد گودرزیانی، علی‌ شمخانی

موضوع: ناگفته‌هایی از نامه تاریخیعلی شمخانی

لینک منبع

کتاب"قدرت تندخوانی"اثرتونی بوزان، بهناز پیادهاتاق خبر ۲۴

تونی بوزان در کتاب قدرت تندخوانی، با استفاده از تکنیک‌های تندخوانی شما را قادر می‌سازد که سرعت خواندن خود را بالا ببرید و توانایی‌تان را برای درک اطلاعات در محیط کار، طی مطالعه و در اوقات فراغت، دگرگون سازید. این کتاب ترجمه‌ای است از The speed reading book، ۲۰۰۵٫ موضوع اصلی این کتاب تند خوانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تونی بوزان، کتاب‌های مغز شما بهتر از آن چیزی است که فکر می کنید(نسل نواندیش)، برنامه ریزی با نقشه های ذهن(معیار علم)، حافظه برتر به روش تونی بازان(همگرا)، نقشه های ذهنی ویژه ی محل کار(نسل نواندیش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

مهارت های تندخوانی

برای کسب موفقیت، تکنیک‌ها و فنون پیشگامانه تونی بوزان را کشف کنید. آیا مایلید که: بتوانید در هر دقیقه ۱۰۰ کلمه بخوانید. قدرت تمرکز و درک خود را بهبود بخشید. توانایی خود را برای حفظ و نگهداری اطلاعات تقویت کنید. اگر پاسخ شما به این پرسش‌ها یک «بله» پر طنین است، خوشحالم که می‌توانم به شما بگویم، می‌توانید به همۀ این اهداف دست یابید و یک بار دیگر با تکنیک‌های سواد ذهنی تونی بوزان (Tony Buzan) آشنا شوید.

تونی بوزان در سراسر کتاب قدرت تندخوانی (Speed Reading)، تکه‌های راحت و هضم‌ شدنی اطلاعات را در اختیارتان قرار می‌دهد تا شما را در درک بهتر مطالب یاری رساند و توانایی‌تان را برای خواندن و حفظ و نگهداری اطلاعات تقویت کند.
تکنیک‌ها و تمرین‌هایی را خواهید آموخت که مغزتان را به کار می‌اندازد، به‌ نحوی که کارآمدتر و مؤثرتر از همیشه کار خواهد کرد.

تونی بوزان مخترع نقشه‌های ذهنی و از صاحب‌نظران برجسته‌ی دنیا در زمینه‌ی مغز و یادگیری است. کتاب‌های او موفقیت بسیاری را در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا کسب کرده‌اند و به ۳۰ زبان ترجمه شده‌اند.

نویسنده: تونی بوزان

مترجم: بهناز پیاده

موضوع: تندخوانی

لینک منبع

کتاب" هبوط در کویر" اثردکتر علی شریعتیاتاق خبر ۲۴

«هبوط در کویر» عنوان کتاب نهم از مجموعه آثار ۳۵ جلدی دکتر شریعتی است که ابتدا در دو کتاب با عنوانهای «هبوط» و «کویر» به چاپ رسیده‌اند. شریعتی در بخش اول کتاب یعنی هبوط، داستان سمبلیک آدم و هبوط او را از بهشت می‌نویسد که در حقیقت فلسفه‌ تاریخ اوست که به زبان نماد و سمبل حکایت می‌شود و در بخش دوم، کویر را به عنوان نماد وطنش ایران برمی‌گزیند و با برشمردن مشخصات کویر، مسایل آن روز و تاریخ پر و فراز و نشیب ایران را ترسیم می‌کند و می گوید: «کویر، تاریخی که در صورت جغرافیا نمایان شده است.»…. مرا کسی نساخت ، خدا ساخت ، نه آنچنان که ” کسی می خواست ” که من کسی نداشتم ، کسم خدا بود ، کس بی کسان . او بود که مرا ساخت ، آنچنان که خودش خواست ، نه از من پرسید و نه از آن ” من دیگر” م . من یک گل بی صاحب بودم …….. اینک کتاب هبوط در کویر پیشکش شما می شود .شاید برای فهمیدن دکتر علی شریعتی هیچ کتاب، مقاله یا سخنرانی‌ به اندازه هبوط موثر نباشد. کتاب صوتی هبوط، داستان سمبلیک آدم و هبوط او را از بهشت می‌نویسد که در حقیقت فلسفه‌ تاریخ اوست که به زبان نماد و سمبل حکایت می‌شود.

هبوط در کویر

کتاب هبوط به مانند استخر پر از آبی است که وقتی از بالا به آن نگاه میکنی کم‌عمق بنظر می‌آید ولی هنگامی که وارد آن می‌شوی ممکن است غرق شوی و چه بسیار بودند متعصبان مذهبی که وقتی هبوط را خواندند پنداشتند که علی شریعتی مرتد شده است. این چنین بود که کتاب‌هایش از کتابخانه‌ها بیرون ریخته شد و سوزانده شد و آن همه توهین‌ها به او شد.

با شنیدن کلمات این کتاب، خواننده خود را در پرتو تابش اشعه مرموزی می‌یابد که از منبع نامعلومی بر سراسر وجود او تابیدن گرفته است. منبع این انرژی، بی‌شک کوره گداخته‌ای است که شبانه‌روز در قلب دردمند و بیدار دکتر زبانه می‌کشیده است.

نویسنده: دکتر علی شریعتی

موضوع: فلسفه، تاریخ

لینک منبع

کتاب" نگین تخریب"اثرمجید جعفرآبادیاتاق خبر ۲۴

کتاب نگین تخریب مروری بر دست نوشته ها، خاطرات و حماسه های جاودانه سردار شهید علیرضا عاصمی فرمانده تخریب قرارگاه خاتم الانبیا (ص)شهادت معیار فضیل‌هاست. پایان غربت آدمی و آغاز قربت اوست. پیوند آسمان و زمین است. شهید از تبار دیگری است که ریشه‌اش به آسمان گره خورده و قلبش از معنویت و نور، بارور است.

کتاب نگین تخریب

امروز که غبار جنگ فرو نشسته، رخساره شهیدان این سرزمین، تابناک‌تر از همیشه، نمایان است. شهیدانی که پوسته زمینی را انداختند و چون آشنایی قدیمی، پا در راه‌های آسمان گذراند.

نوشتن درباره علی‌رضا عاصمی، حقی است که سال‌های سال بردوش هم‌نشینان وجود زلالش، سنگینی می‌کرد. علی، در ذهن‌ها و جان‌ها رازوارگی معنادار و نهفته‌ای دارد و حضور او پیوسته احساس می‌شود. اگر ما هم از او غفلت کنیم او جبران می‌کند. نخستین راز وجود علی این است که دوستی و لبخند او تنها به بودنش محدود نیست.

نویسنده: مجید جعفرآبادی

موضوع:خاطرات سردار شهید علیرضا عاصمی

لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک