سایت سرگرمی تفریحی قاطی پاتی
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
خانه » جدید 96 (صفحه ی 1080)

جدید 96

تشییع پیکر مجری پیشکسوت صدا و سیمااتاق خبر ۲۴

پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی مجری پیشکسوت صدا و سیما امروز جمعه(۴ خرداد) با حضور مجریان و تهیه کنندگان صدا و سیما از مسجد بلال تشییع شد.

برای مشاهده اخبار حوادث کلیک کنید

 

لینک منبع

نحوه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتنحوه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اتاق خبر ۲۴

در مصوبه سال ۸۶ کسانی که ۳۰ سال خدمت داشته و در هر ماه ۳۰ روز حق بیمه پرداختی داشتند، بازنشسته یا مستمری بگیر محسوب می‌شدند.

بعضی از کارکنان دولت به دلیل مشکلات خانوادگی، نیاز مالی یا سختی کار تمایلی به ادامه همکاری ندارند و تصمیم به جدایی دارند که به همین منظور به سمت بازنشستگی پیش از موعد می‌روند.

اما با تصویب لایحه بازنشستگی پیش از موعد این امکان فراهم شد که افراد زودتر خود را بازنشسته کنند.

متن قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به شرح زیر است:

ماده ١‌ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ـ مصوب ١٣٨٦ـ
ب ـ سنوات خدمات قابل قبول: سنواتی است که طبق قوانین و مقررات مربوط از لحاظ احراز شرایط بازنشستگی جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ماده ٢- کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعایت شرط سنی) می‌توانند در مهلت پیش‌بینی شده در قانون با ارایه در خواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج (٥) سال سنوات ارفاقی تا سقف سی‌سال بازنشسته شوند.

تبصره١ـ بانوان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقـرر در این مـاده می‌باشـنـد، به شرط داشتن حداقل بیست (٢٠) سال سنوات خدمت قابل قبول می‌توانند با ارایه درخواست کتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج (٥) سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند.

تبصره٢ـ افرادی که در طول مدت اجرای قانون شرایط موضوع ماده (٢) این آیین‌نامه را احراز و بصورت مکتوب در خواست خود را ارایه نمایند و مطابق ماده (٣) این آیین‌نامه تا پایان ٥/٦/١٣٨٩ با درخواست بازنشستگی آنها موافقت شود، مشمول این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده ٣ – به‌منظور بررسی درخواستی بازنشستگی پیش از موعد در انطباق با برنامه‌های جامع نیروی انسانی دستگاههای دولتی، رییس دستگاه یا بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی می‌تواند کارگروهی مرکب از مدیران واحدهای ذی‌ربط دستگاه متبوع تشکیل دهد. درخواستهای مشمولان قانون پس از اعلام نظر مدیر بلافصل متقاضی در کارگروه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

تبصره ـ تصمیمات کارگروه در صورت وجود اعتبار لازم و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه قابل اجرا خواهد بود.

ماده‌ ٤- پاداش پایان خدمت کارکنان رسمی مشمول قانون با رعایت مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت ـ مصوب ١٣٧٥ ـ و اصلاحات بعدی آن و با احتساب سنوات ارفاقی توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره١ـ در مورد مستخدمان پیمانی مطابق آیین‌نامه استخدام پیمانی، موضوع تصویب‌نامه شماره ٥٢٢٨٢/ت٦٦٤ مورخ ١٥/٦/١٣٦٨ و اصلاحات بعدی آن و در مورد مشمولان قانون کار مطابق احکام مندرج در قانون کار توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهدشد.

تبصره٢ـ پاداش پایان خدمت بانوان متقاضی با کمتر از بیست و پنج (٢٥) سال سابقه خدمت به میزان سنوات خدمت قابل قبول (بدون احتساب سنوات ارفاقی) محاسبه و پرداخت خواهدشد.

ماده ۵- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در سال ١٣٨٦ اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی را بصورت یکجا و نیز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آنان را (همان سال) به ترتیب مقرر در تبصره (١) ماده واحده قانون محاسبه و به وزارت اعلام کند. وزارت موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاهها کسر و به حساب صندوقهای بازنشستگی ذی‌ربط واریز نماید.

ماده ۶- از سال ١٣٨٧ تا پنج (٥) سال پس از مهلت اجرای قانون، اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی بطور یکجا و با اعمال ضریب (١/١) محاسبه و در ردیف بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، همچنین مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آن دسته از کارکنانی که تا سال قبل بازنشسته شده‌اند در ردیف جداگانه‌ای ذیل بودجه وزارت پیش‌بینی خواهدشد.

وزارت موظف است سهم هر یک از صندوقهای بازنشستگی را سالانه به حساب صندوقهای بازنشستگی ذی‌ربط واریز نماید.

تبصره ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی را بطور یکجا به صندوقهای بازنشستگی پرداخت نمایند.

ماده ٧- کارکنانی که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته می‌شوند پی از بازنشستگی از امتیازاتی که در سایر قوانین و مقررات برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده یا می‌شود بهره‌مند خواهند شد.
ماده ٨- شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند کارکنان واجد شرایط را صرفاً از محل منابع مالی خود و براساس مفاد این آیین‌نامه بازنشسته کنند.
ماده ٩ـ منظور از کارکنان قراردادی در آیین‌نامه، اشخاص زیر هستند:

الف ـ مستخدمان موقت شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

ب ـ آن دسته از مستخدمان متناظر کارکنان پیمانی شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دارای مقررات خاص که به موجب قرارداد به استخدام درآمده‌اند.

ج ـ کارکنانی که براساس تصویب‌نامه شماره ١٧٥٩٨ مورخ ٢٢/٣/١٣٦٢ به صورت خریـد خدمـت با رعایت قوانین و مقررات مـربوط در دستگاه‌های مشمول این قانون اشتغال دارند.

د ـ آن دسته از کارکنان مشمول قانون که براساس مجوزهای قانونی با انعقاد قرارداد در خدمت دستگاههای یادشده بوده‌اند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم مستخدم و کارفرمای) آنها طبق مقررات به صندوقهای بازنشستگی مربوط پرداخت گردیده است.

تبصره ـ کارکنان ثابت یا عناوین مشابه دستگاههای مزبور برای استفاده از تسهیلات قانون در حکم مستخدم رسمی هستند.

ماده ١٠ـ دستگاههای مشمول موظفند فهرست کارکنان مشمول قانون را با قید مشخصات استخدامی هر یک از آنان، میزان سنوات ارفاقی و پاداش پایان خدمت پرداختی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در فواصل شش ماهه ارسال کنند.

ماده ۱۱ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هر سال گزارش اجرای قانون را به هیئت وزیران ارایه نماید.

لینک منبع

رسیدن جرایم بزرگسالان به دامنه سنی نوجوانانرسیدن جرایم بزرگسالان به دامنه سنی نوجوانان اتاق خبر ۲۴

تهمینه شاوردی با بیان اینکه طی چند سال اخیر با اخبار و گزارش هایی که حاکی از کاهش سن جرائم است، مواجهیم، اظهار کرد: در عین حال گزارش ها نشان می دهد که نه تنها سن مجرمین پایین آمده است بلکه سن قربانیان جرائم نیز کاهش یافته است، در واقع طی این سالها شاهدیم که بسیاری از جرایم که زمانی تقریبا کف سنی خاصی داشت به تدریج، حوزه سنی ارتکاب به آنها گسترش یافته و امروز بسیاری از آنها همچون اقدام به قتل، روسپیگری و …  که صرفا توسط بزرگسالان انجام می گرفت به دامنه سنی نوجوانان نیز کشیده شده است.

این جامعه شناس گفت: در تعاریف جمیعت شناختی معمولا سنین ۵ تا ۱۹ سالگی دوران کودکی و نوجوانی را شامل می شود که معمولا درصد زیادی از جمعیت را تشکیل نمی دهد ،اما در ایران به دلیل خیزش جمعیتی کشور که در دهه ۶۰ رخ داد، بر اساس آمار دو دهه اخیر میزان کودکان و نوجوانان ما در این سنین ، حدود ۲۳-۲۲ درصد کل جمعیت کشور را شامل می شود که این درصد نسبت به بسیاری از کشورها نسبتا بالاست.

نوع جرائم کودکان و نوجوانان در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است

شاوردی تصریح کرد: گرچه نوع جرائم کودکان و نوجوانان عموما یکسان است اما میزان آن در شهرها و مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت است. برای مثال سرقت و تکدی گری ، در صدر جرایم این قشر سنی در شهرهای زیارتی از جمله خراسان رضوی است .

این جامعه شناس عنوان کرد: در میان رتبه بندی جرایم کودکان و نوجوانان که در سال ۹۵ صورت گرفت جرایمی وجود دارد که پیش از این در میان قشر سنی پایین وجود نداشت یا حداقل در سطحی نبود که در رتبه بندی ها جایی داشته باشد، مانند ضرب و جرح عمدی، شرب خمر، روابط نامشروع، حمل مشروبات الکلی و ….. اما امروزه شاهدیم که این جرایم نیز در این رتبه بندی جای گرفته اند که از جمله  آنان می توان به تخلفات راهنمایی و رانندگی ، ضرب و جرح عمدی ، سرقت ، صدمه بدنی غیر عمد (تصادف) ، شرب خمر ، تخریب ، روابط نامشروع ، تهدید ، ورود و اقامت غیر مجاز  و حمل مشروبات الکلی اشاره کرد.

خانواده‌های از هم گسیخته از عوامل افزایش جرایم در میان جوانان

شاوردی با تاکید بر اینکه در واقع اولین ساختار خانواده ، سرمایه فرهنگی و اجتماعی درون خانواده است، گفت: دلیل تاکید بر سرمایه فرهنگی و اجتماعی این است که تنها وجود یک ساختار کامل از خانواده یعنی پدر و مادر و فرزند یا فرزندان ، برای رشد و تربیت کودکان کفایت نمی کند.

وی ادامه داد: خانواده‌ای که از سرمایه اجتماعی پایینی برخوردار باشد و تعامل، حمایت و مشارکت میان فرزندان و والدین وجود نداشته باشد، حتی اگر به لحاظ ساختاری یک خانواده محسوب شوند؛ ولی یک خانواده از هم گسیخته است و اینگونه خانواده ها می توانند شرایط گرایش کودک و نوجوان را به سوی بزهکاری و جرم ایجاد ایجاد کنند.

این جامعه شناس گفت: طبیعی است زمانی که میزان طلاق چه قانونی و چه عاطفی سیر صعودی را در جامعه طی می‌کند، تبعات و پیامدهای آن نیز همانگونه و متاثر از آن افزایش می یابند، همچنین با توجه به اینکه درصد قابل توجه طلاق ها در ۵ سال اول زندگی رخ می دهند کودکان و نوجوانان این خانواده ها از سنین پایین تری با مشکلات و نابسامانی های ناشی از آن دست و پنجه نرم می کنند.

وی افزود: فرزندان خانواده‌های تک والدی نیز با مشکلات عدیده‌ای در جامعه دست به گریبانند که مشکلات اقتصادی تنها یکی از آنهاست، طبیعی است، مادری که از مهارت های زندگی کافی برخوردار نیست نمی‌تواند فرزندان را در مسیر درستی هدایت و تربیت کند ، همچنین بسیاری از این مشکلات زیربنای اقتصادی ندارند و به دلیل ناتوانی مادر یا پدر در حل مشکلات تربیتی و اخلاقی فرزندان، بروز پیدا می کنند.

شاوردی تصریح کرد: بسیاری از زنان بدسرپرست یا بدون سرپرست نیز به دلیل ناتوانی اقتصادی درگیر معضلات اخلاقی و اجتماعی می شوند و  شیوه هایی را در پیش می گیرند که در نه تنها مشکلات آنها را کاهش نمی دهد ، بلکه فرزندانشان را نیز درگیر می کند.

وی با بیان اینکه بررسی های اخیر نیز بیانگر این است که فقر “زنانه” شده و همین امر باعث تقویت رویکرد جنسیتی در حوزه توانمند سازی شده است ، ادامه داد: تلاشهایی در جهت افزایش توانمندیهای این قشر صورت گرفته است و گزارش های رسمی بیانگر این است که به لحاظ شاخص‌ها بیش از ۴۰ درصد از زنان سرپرست خانوار در دو دهک پایین درآمدی قرار دارند و گروهی هستند که نیازمند حمایت و ارتقای توانمندی‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند.

شاوردی اضافه کرد: این امر ناشی از عوامل متعددی همچون عدم مهارت شغلی یا ناتوانی در انجام مشاغل پیچیده، ناتوانی در مدیریت درآمد و هزینه های خانواده، پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به مشاغل مناسب و عدم امکان دستیابی به مشاغل پردرآمد به دلیل پایین بودن سطح تحصیلات،…  است.  بدیهی است مادرانی که خود با این مشکلات دست به گریبانند غالبا قادر نیستند کودکانی توانمند و موفق در سطح جامعه که با مشکلات حادتری رو به رو هستند ، پرورش دهند.

وی همچنین گفت:‌ مشکلات اقتصادی خانواده ها فرزندان را نیز درگیر کرده است و افزایش کودکان کار در سطح جامعه بیانگر همین مشکل است. در واقع بسترهای مشکلات کودکان و نوجوانان را در مرحله اول باید در درون خانواده‌ها و سپس در گروه دوستان و جامعه رد یابی کرد.

کودکان ونوجوانان پوششی برای قاچاق مواد مخدر

این جامعه شناس با اشاره به یکی از شگردهای مجرمین با سابقه برای پوشش دادن به جرائم خود با استفاده از کودکان و نوجوانانی که از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، اظهار کرد: آلوده کردن کودکان به مواد مخدر باعث وابستگی آنها به قاچاقچیان مواد مخدر می‌شود.

شاوردی افزود: کودکان و نوجوانان به دلایل ترس از دستگیر شدن و وابستگی به مواد، تهدید از سوی قاچاقچیان و فروشندگان عمده مواد و نیاز اقتصادی خانواده ، بخش ناچیزی از سوء استفاده‌های مجرمین را گزارش می‌کنند و “عدم گزارش دهی توسط آسیب دیده” مهمترین عاملی است که باعث می‌شود مجرمین از این قشر سنی، راحت تر استفاده کنند .

استفاده نادرست کودکان و نو جوان از فناوری‌های نوین عاملی برای کاهش سن جرایم

شاوردی افزود: عامل دیگری که می تواند کاهش سن جرایم و گسترش آن به سنین نوجوانی و جوانی را دامن زند استفاده نادرست از فناوری های نوین است. ماهواره، اینترنت، تلفن هوشمند و ….  مانند ظرفی هستند که بسته به مظروف آن، از قابلیت بالایی برای انتقال مسائل فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی و .. چه از ابعاد مثبت و چه منفی آن برخوردارند.

وی ادامه داد: توانمند سازی و عدم توانمندسازی کودکان و نوجوانان در استفاده صحیح و مناسب از این ابزار می تواند مسیر نادرستی پیش روی این قشر بگذارد. در عین حال والدین نیز لازم است نسبت به این وسیله و چالش‌هایی که ممکن است برای فرزندانشان در سنین پایین ایجاد نماید آگاه باشند. این آگاه سازی نه به قصد ممنوع کردن؛ بلکه به منظور نظارت بیشتر و آگاهی بیشتر باید صورت گیرد.

شاوردی تاکید کرد: باید توجه داشت که فناوری به صورت هدفمند باعث انتخاب مسیر نادرست از سوی کاربران نمی‌شود؛ بلکه مسئله فناوری به خصوص فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بحث ظرف و مظروف است و چنانچه به درستی مورد استفاده قرار گیرد اتفاقا می تواند شناخت و آگاهی های لازم را در اختیار کاربران قرار دهد.

این جامعه شناس با بیان اینکه جرائم عمدتا در خانواده هایی شکل می‌گیرد که والد یا والدین از مهارت‌های زندگی و حل مشکلات به دلایل مختلف برخوردار نیستند، اظهار کرد: به نظر می رسد که آموزش و افزایش توانمندیهای فردی می‌تواند گامی مهم در این راستا باشد و همه سازمان‌های متولی که خود نیز به نوعی درگیر این مسئله هستند اعم از وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما و وزارت کشور می‌بایست با تعریف و اجرای پکیج‌های آموزشی در سطح مدارس و محلات و نیز تولید محتوای مناسب ضمن انعکاس پیامدها و تبعات ناشی از افزایش جرایم در این سنین خاص، توانمندی‌ها و مهارت‌های خانواده‌ها را نیز افزایش دهند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد مراکز فرهنگی و تفریحی سالم بدون انتظار انتفاعی بودن و کسب درآمد برای استفاده نوجوان می‌تواند محیط سالم برای پرکردن اوقات فراغت آنان باشد، تصریح کرد: مشاوره دادن به خانواده‌ها از طریق سازمان‌های ذکر شده و در درون محلات، مدارس و حتی مراکز عمومی نیز می‌تواند در افزایش توانمندیهای این خانواده‌ها در راهنمایی و هدایت فکری و تربیتی فرزندانشان تاثیر گذار باشد و حتما هم باید در انتخاب مشاوران از مشاوران زبده و آشنا به مشکلات خانواده‌های بزه دیده یا بزهکار استفاده شود.

این جامعه شناس در ارتباط با حاشیه نشینی و آسیب های احتمالی ناشی از زندگی در حاشیه شهرها نیز گفت: غالب این خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی ناگزیرند در حومه و حاشیه شهرها که هم مسکن ارزان قیمت وجود دارد و هم سطح زندگی پایین تر است سکونت داشته باشند که در مجموع این محله‌ها عمدتا از فضای های بی دفاع شهری محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: طبیعی است که در این فضاها جرائم بسیاری برنامه ریزی می شود و شکل می‌گیرد. همچنین این فضا ها مأمن کودکان و نوجوانانی است که در بستر نامناسب تربیتی و اقتصادی رشد کرده و تربیت شده اند و محل بازی و گذران اوقات فراغت آنها می شود، همچنین کودکانی که عمدتا درس و تحصیل را رها کرده اند مراحل جامعه پذیری آنها در همین حاشیه ها و مکان های ناامن طی می‌شود.

شاوردی در ارتباط با استفاده از کودکان در ارتکاب جرائم برای دور ماندن از دید پلیس گفت: متاسفانه این روش یکی از شیوه هایی است که به گونه ای در همه جوامع شاهد آن هستیم و به نظر می رسد که لازم است از ابعاد مختلف این امر مدیریت شود، برای مثال می‌توان برای سوء استفاده از کودکان و نوجوان و به کارگیری آنها در انجام جرائم و بزه‌ها در ابعاد حقوقی مجازات بیشتری قائل شد.

لینک منبع

بدبخت حقیقی در ماه مبارک رمضان کیست؟بدبخت حقیقی در ماه مبارک رمضان کیست؟ اتاق خبر ۲۴

ماه رمضان به عنوان ماه مهمانی خدا دارای فیض و برکت خاصی است. ماهی سرشار از حس و حال معنوی که حسنات و فضیلت های فراوانی را دارد. به همین دلیل برای نشان دادن ارزش معنوی و جایگاه این ماه در بین سایر ماه ها امامان و پیامبران احادیث زیادی را مطرح  کرده اند.

احادیث منتخب درباره ماه مبارک رمضان
رمضان از نظر حضرت محمد(ص) بهترین ماه

ماه رمضان دارای برکت، رحمت و آمرزش برای بندگان مومن خدا است. این ماه در نزد پروردگار عالم برترین ماه ، روز و شب هایش بالاترین و ساعت هایش برترین ساعت به حساب می آید. فضیلت ماه مبارک رمضان به قدری بالا و زیاد است که نفس های مومنان حکم ثواب تسبیح را دارد. هم چنین خواب مومن عبادت و کار نیکش مورد قبول و دعایش مستجاب می شود.

روزه دار بی اجر کیست؟ حدیثی از حضرت فاطمه (س)

 اگر فردی  زبان و گوش و چشم و اعضایش را از (گناه) نگه ندارد، روزه اش فایده ای ندارد.

برترین عبادت ها در رمضان از نظر حضرت محمد (ص)

 ای علی (ع) ! برترین اعمال در رمضان  دوری و پرهیز  نمودن از حرام های الهی است.

تاثیر غیبت بر روزه و نماز مومن در حدیثی از رسول خدا

 اگر فردی غیبت مرد یا زن مسلمانی را کند ، خدا  تا ۴۰ شبانه روز نماز و روزه هایش را  نمی پذیرد ، مگر آن که غیبت شده او را مورد مغفرت و بخشش خود قرار دهد.

بدبخت حقیقی در ماه مبارک رمضان کیست؟

رسول خدا می فرمایند: بد بخت به شخصی گفته می شود که در ماه مهمانی خدا  از مغفرت  او محروم بماند.

لینک منبع

جدیدترین داروی تأثیرگذار برای «میگرناتاق خبر ۲۴

سازمان غذا و داروی ایالات متحده به تازگی داروی «Aimovig» را برای پیشگیری از میگرن در بزرگسالان، تایید کرده است.

این دارو برای میگرن‌های اپیزودیک یا مزمن تأیید شده است؛ علائم میگرن اپیزودیک صفر تا ۱۴ روز در ماه و علائم میگرن مزمن ۱۵ روز یا بیشتر در ماه است.

براساس پژوهش‌های صورت گرفته، «Aimovig» دارویی است که یک گیرنده خاص در مغز را به منظور کاهش فرکانس میگرن هدف قرار می‌دهد.

 در واقع کار این دارو مسدود کردن فعالیت پپتید مرتبط با ژن کلسیتونین(مولکولی که درگیر حملات میگرنی‌ست) است. 

آزمایشات نشان داد که افراد مبتلا به میگرن مزمن با مسدود کردن این گیرنده‌ها که نقش مهمی در فعال شدن میگرن دارند، کاهش قابل توجهی در فرکانس حملات میگرنی گزارش داده‌اند.

 محققان آمریکایی دریافتند، میگرن در زنان سه برابر بیش از مردان است؛ همچنین بیش از ۱۰ درصد از افراد در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در ایالات متحده، حدود ۱۲٪ از مردم به سردرد میگرنی مبتلا می‌شوند.

برای مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید.

لینک منبع

اجرای طرح برندینگ سوخت با نازل‌های ناقص/کارت سوخت از رده خارج شد؟اجرای طرح برندینگ سوخت با نازل‌های ناقص/کارت سوخت از رده خارج شد؟ اتاق خبر ۲۴

همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تصمیم گیری به منظور سهمیه بندی سوخت و تخصیص یارانه مضاعف به سوخت سهمیه ای، استفاده از کارت سوخت نیز الزامی شد. کارتی که بدون وجود آن سوخت‌گیری از جایگاه های سوخت امکان پذیر نبود؛ اما در دولت یازدهم، با یکسان سازی نرخ بنزین عملا استفاده از کارت توجیه منطقی خود را از دست داد و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی سال ۹۵ الزام استفاده از آن را لغو کرد. به گفته کارشناسان با وجود لغو الزام استفاده از کارت سوخت، اما به دلیل پابرجا بودن سامانه سوخت‌رسانی که روی دستگاه نازل جایگاه های سوخت وجود داشت، میزان قاچاق خرد تا حدی کمتر و قابل کنترل‌تر بود. ضمن اینکه همچنان آمار دقیقی از میزان مصرف توسط این سامانه در اختیار سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار می گرفت.

 مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی اردیبهشت ماه سال گذشته طی مصوبه ای استفاده از کارت سوخت در زمان سوخت‌گیری را مجددا الزامی اعلام کرد. به این ترتیب طبق طرح جدیدی که بر اساس اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، استفاده از کارت سوخت برای استفاده از بنزین و گازوئیل الزامی شد و مصوبه جدید با قانون قبلی (که کارت سوخت تنها یک اولویت در دریافت سوخت در بخش حمل و نقل ، صنعت و کشاورزی بود) جایگزین شد.

 همزمان با اجرای طرح برندینگ، انتظار می رفت که در جایگاه هایی که توسط برندهای مجوزگرفته،  بازسازی شده یا می شوند نیز نازل های سوخت به ورودی کارت سوخت مجهز باشند که متاسفانه چنین نشده است.

چندی پیش یکی از جایگاه‌های سوخت تهران، واقع در ابتدای خیابان آزادی به سمت شرق که با هدف اجرای طرح برندینگ بازسازی شده بود، باحضور محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افتتاح شد. جایگاهی که استانداردهای حداکثری را دارا است و طرح کهاب(جمع آوری بخارات بنزین) نیز درآن در حال اجرا است. این جایگاه درحالی افتتاح شد که برای سوخت‌گیری از آن نیازی به کارت سوخت نیست و طبق مشاهدات میدانی، دستگاه های نازل آن مدخلی برای استفاده از کارت سوخت ندارند.

این نقص و تخلف قانونی محدود به این جایگاه نمی شود و طبق گفته استفاده کنندگان، جایگاه سوخت شهرک شهید باقری، جنب پارک آبشار و همچنین جایگاه جنب مترو استادیوم آزادی با نازل هایی بدون ورودی کارت سوخت، بازسازی و تجهیز شده اند.این جایگاه های تازه بازسازی شده، از نازل هایی استفاده می کنند که تنها پایانه فروش متصل را دارا است و از ورودی برای کارت سوخت خبری نیست.

کارت سوختی که به گفته ناصر سجادی، مجری طرح استفاده از کارت هوشمند در سال ۸۶، رقمی معادل ۷۰ میلیارد تومان هزینه در برداشت. حال با اجرای طرحی نو به نظر می رسد جایگاه داران بدون توجه به قانون به تجهیز جایگاهها پرداخته اند و عملا کارت سوخت را از چرخه سوخت رسانی حذف کرده اند.

این در حالی است که با توجه به رشد قیمت دلار و در نتیجه بالارفتن نرخ بنزین در فوب خلیج فارس، پیش بینی می شود بازار قاچاق بنزین و گازوییل داغ‌تر شود و اعمال مکانیزم های کنترل مصرف، بویژه کارت سوخت، بیش از گذشته ضروری خواهد بود.  

لینک منبع

مدل جدید کار صرافی‌ها در راه است/چهارراه استانبول رونق می‌گیرد؟مدل جدید کار صرافی‌ها در راه است/چهارراه استانبول رونق می‌گیرد؟ اتاق خبر ۲۴

چهارشنبه هفته گذشته بود که بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای اجرای عملیات نقل و انتقالات بانکی از سوی صرافی‌ها را در کنار سامانه نیما، به رسمیت شناخت و میدان را یک بار دیگر برای صرافی‌ها جهت نقش‌آفرینی در بازار ارز باز کرد. این بار اما این میدان گشایی، تنها برای صرافی‌های مجاز است که فهرست آنها از سوی بانک مرکزی رسما اعلام شده است. حال دیگر مجالی برای غیرمجازها نیست و یک راه دیگر هم بر آنها بسته شده است.

 با ورود صرافی‌ها به عملیات نقل و انتقالات بانکی، فضا اندکی بازتر شده و حال و هوای جدیدی صرافی‌ها را در برگرفته است؛ گویا خون تازه‌ای بر فعالیت صرافی‌های مجاز چهارراه استانبول تزریق شده و به نظر می‌رسد فضا برای آنها در حال مساعد شدن است.

طی یک ماه و نیم گذشته، صرافی‌ها از هر گونه عملیات نقل و انتقالات ارزی از سوی بانک مرکزی منع شده بودند و تا حدودی، کرکره بسیاری از آنها پایین کشیده شده بود، در این میان البته اوضاع صرافی‌های بانکی اندکی متفاوت بود. آنها همچنان به واسطه قدرتی که همواره دولتی‌ها و بانکها در بازار ارز داشتند، یک بار دیگر هم‌صنفان خود را گله‌مند کرده بودند و البته شاید بیشتر بانکها بودند که تقصیر این قصه را رقم می‌زدند.

واقعیت این بود که هر گشایش ال‌سی و یا موافقتنامه‌ای که برای تخصیص ارز از سوی دولت و با تائید بانک مرکزی به بانکها ارسال می‌شد، آنها در یک بازار انحصاری، آن را روانه صرافی‌های خود می‌کردند و این طور بود که مجالی برای کار صرافی‌های غیربانکی اما مجاز باقی نمی‌ماند. البته یک روی داستان هم، تضامینی بود که بانکها و صرافی‌ها باید از مشتریان دریافت می‌کردند تا در قبال ارزی که از دولت می‌گیرند، متعهد و البته پاسخگو باشند. این طور بود که بانکها برای اطمینان از ورود کالاها به کشور و تسویه ارزی با دولت، مجبور بودند که تضامین سفت و سختی را از متقاضیان ارز دریافت کنند.

مدل جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها در راه است

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی مدل جدیدی برای ادامه کار صرافی‌ها تدوین کرده که در روزهای پیش رو، ابلاغ خواهد شد.

وی می‌افزاید: بر این اساس، ساز و کار جدیدی برای صرافی‌ها در راه است و البته دولت و رئیس کل بانک مرکزی هم بر این باورند که صرافان و خدمتی که ارایه می‌دهند، مکمل کاری است که در نظام بانکی کشور انجام می‌شود؛ بنابراین صرافی‌ها از دیدگاه بانک مرکزی، از جایگاه خاصی برخوردار هستند. 

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، مدل کاری که صرافی‌ها در فضای موجود بعد از اعلام دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز خواهند داشت، تبیین شده و نظر صرافان هم در آن اخذ شده است.

حال و هوای تازه صرافی‌ها

حمید اکرمی کارشناس مسائل ارزی گفت: تا قبل از بخشنامه روز چهارشنبه بانک مرکزی برای صرافی ها، پروسه کاری به این صورت بود که بازرگان باید به بانک مراجعه می کرد و بعد از اینکه تضامین بانک را ارائه می داد، از طریق سیستم بانکی مبالغ خود را به حساب بانک واریز و بانک نیز این پول را از سیستم بانکی به حساب شرکت یا بازرگان واریز می کرد، ضمن اینکه بانک ها نیز بعد از دریافت مبلغ مورد معامله، به خاطر نداشتن تضامین موردنظر از صرافی های شخصی، از واریز وجوه ممانعت می کردند اما بعد از این بخشنامه مقرر شده که مشتری بعد از اینکه تضامین موردنظر را ارائه می دهد، صرافی مدنظر خود را نیز انتخاب نماید و پس از آن مبلغ ریالی ارز معامله شده را به حساب صرافی منتخب خود که حساب شرکت تضامنی است واریز نماید و این یعنی همان رویه ای که در گذشته اعمال می شده  است.

اکرمی ادامه داد: پس از انجام این مراحل، بازرگان می تواند پروسه انتقال ارز را از طریق صرافی خود پیگیری نماید.

وی با اشاره به وظایفی که بانک ها در قبال دریافت تضامین موردنظر از بازرگانان دارند، خاطرنشان کرد: آنچه مدنظر بانک مرکزی و دولت است باید به صورت تضمین از افراد دریافت شود که پس از تامین، آن فرد به صرافی موردنظر خود مراجعه کرده و حواله را انجام می دهد، ضمن اینکه فرد متقاضی بعد از اینکه کالای خود را به داخل کشور حمل کرد با ارائه مدارک و مستندات و برگ سبز گمرکی به بانک مراجعه کرده و وثایق خود را از بانک آزاد می کند، ضمن اینکه کارمزدی را نیز بابت ایفای تعهدات از مشتری به صورت جداگانه دریافت می نماید.

اکرمی گفت: طی یک ماه و نیم گذشته و تا روز چهارشنبه، این امر میسر نبود اما ابلاغ تازه بانک مرکزی موجب شده حواله هایی که از طریق سیستم بانکی قابلیت انجام نداشت، انجام گیرد، این مسیر باز شده و مشتریان سیستم بانکی که توانایی ارسال حواله نداشتند از طریق صرافی ها می توانند کار خود را انجام دهند و این موضوع به رونق بیشتر سامانه نیما کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این مدل بانک مرکزی به راحتی می تواند از طریق بانک های عامل تبادلات به نرخ روزانه را در سامانه نیما رصد نماید ؛البته در سامانه نیما فقط صرافی های مجاز حضور دارند که فهرست آنها در سایت رسمی کانون صرافان وجود دارد و بازرگانان می توانند اسامی به روز شده صرافان مجاز را از این مرجع قانونی صرافان در کشور دریافت نموده وعملیات ارزی خود را از طریق آنها انجام دهند.

کارنامه ارزی دولت در هفته‌های گذشته

بر اساس آخرین گزارش ها از بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو ماه گذشته، برای ١٠٠ هزار و ١٩٨ قلم کالا، ١٤ میلیارد و ٣٤٤ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده است.

آنگونه که مقامات دولتی می‌گویند: برای ٢٣٨٩ قلم کالای اساسی ١ میلیارد و ٩٦ میلیون دلار، برای ١٧ هزار و ٢٧٠ قلم کالای مصرفی ١ میلیارد و ٥١٨ میلیون دلار، برای ٥٩ هزار و ٤٢٤ قلم کالای واسطه ای ٨ میلیارد و ٥١٢ میلیون دلار، برای ١٥ هزار ٥٠٨ قلم کالای سرمایه ای ٢ میلیارد و ٦٦٥ میلیون دلار و برای ٥ هزار و ٥٩٩ قلم سایر کالاها ٥٣٤ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده است.

لینک منبع

ترکیه نرخ بهره را به یکباره ۳ درصد افزایش داد/ رقم؛۱۶.۵ درصدترکیه نرخ بهره را به یکباره ۳ درصد افزایش داد/ رقم؛۱۶.۵ درصد اتاق خبر ۲۴

بانک مرکزی ترکیه در یک اقدام فوری برای متوقف کردن سقوط ارزش لیر در یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور نرخ بهره را تا ۳ نقطه درصد افزایش داد.

براین اساس بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را از ۱۳.۵ درصد به ۱۶.۵ درصد افزایش داد. در حال حاضر لیر ترکیه تقریبا ۱۹ درصد از ارزش خود را از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون در برابر دلار آمریکا از دست داده است.

همچنین نرخ تورم در ترکیه به ۱۰.۸۵ درصد افزایش پیدا کرده و کسری حساب جاری این کشور بیشتر شده است که از جمله مشکلات بزرگ اقتصادی ترکیه محسوب می شود.

رییس بانک مرکزی ترکیه درباره افزایش نرخ بهره گفت: در زمان حساسی برای حفظ اعتبار سیاست پولی و بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران قرار داریم.

این در حالی است که بازارهای ترکیه به دلیل تصمیم گیری در مورد افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی و از طرفی هم مواضع ضد افزایشی نرخ بهره از سوی اردوغان به حالت تعلیق بود و تصمیم بانک مرکزی پایانی به وضعیت بلاتکلیفی بازارهای ترکیه تلقی می شود.

البته پیش از این رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه اعلام کرده بود که افزایش نرخ بهره مادر تمام بدی ها است و رییس جمهور آینده باید در تصمیم گیری های بانک مرکزی تاثیر گذار باشد.

منبع: اقتصاد انلاین

لینک منبع

اسامی صرافی های مجاز در تهران اسامی صرافی های مجاز در تهران اتاق خبر ۲۴

 

برای مشخص شدن مجاز یا غیرمجاز بودن صرافی ها بانک مرکزی اسامی آنها را اعلام می کند و لیست صرافی های مجاز و همچنین لیست صرافی های غیرمجاز را به فعالان بازار ارز اطلاع رسانی می کند تا افراد با اطلاع از مجاز یا غیرمجاز بودن صرافی اقدام به معامله با آن نمایند. بنابراین دیگر تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن صرافی کار پیچیده ای نیست و با مشاهده فهرست صرافی های مجاز یا غیرمجاز می توان وضعیت صرافی مورد نظر را پیدا کرد. در ادامه لیست صرافی های مجاز فعال در تهران را جمع آوری کرده ایم. فهرست صرافی های مجاز تهران به همراه آدرس و شماره تلفن آنها به شرح زیر است.

صرافی دهداران و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به تخت طاوس، پلاک ۹۰۹
تلفن: ۸۸۹۰۱۹۱۵

صرافی میانجی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان میرزای شیرازی، بین خیابان مطهری و عباس آباد، پلاک ۲۴۱، طبقه اول، واحد یک
تلفن: ۸۸۷۰۳۰۲۱

صرافی باطنی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی شمالی، بالاتر از شرکت فرش ایران، پلاک ۴۶۱
تلفن: ۶۶۷۱۶۲۶۴

صرافی دهقان برزگر و شرکا
​آدرس: تهران، شهرک قدس، خیابان ایران زمین، مجتمع تجاری ایران زمین، طبقه زیر همکف، پلاک ۱۳
تلفن: ۰۹۱۲۱۴۹۲۵۷۳

صرافی رضایی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان دکتر بهشتی، بعد از چهارراه پاشا، جنب داروخانه آریاک، پلاک ۱۹۲، طبقه اول
تلفن: ۸۸۵۰۴۶۵۷

صرافی داود انصاری و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، نبش پاساژ نوین، پلاک ۱
تلفن: ۶۶۷۱۰۱۸۲

صرافی مظاهری کلهرودی
​آدرس: تهران، شهرک غرب خیابان ایران زمین مرکز تجاری گلستان طبقه همکف، جنب بانک تجارت، شماره ۱۵۸
تلفن: ۸۸۵۷۸۱۴۶

صرافی امیریان و شریک
​آدرس: تهران، تجریش، بازار قائم، طبقه طلا، پلاک ۱۸۸/۶
تلفن: ۷۷۲۲۲۰۶۰

صرافی گلپریان و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، نرسیده به چهارراه استانبول، خیابان بابی سندز، کوچه شیروانی، پلاک ۹۸
تلفن: ۶۶۷۰۴۸۹۱

صرافی عزیزی قمشه و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، پاساژ افشار، پلاک ۲۷
تلفن: ۸۸۳۲۷۹۰۹ – ۳۳۹۱۱۴۵۱

صرافی ناصر کریمی و شرکا
​آدرس: تهران، یافت اباد شرقی، بازارمبل ایران، مجموعه شماره ۲، پلاک ۳۹
تلفن: ۸۸۲۳۱۲۱۵

صرافی حسین فرخ نیا و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان رازی، پلاک ۸۷/۲
تلفن: ۶۶۴۰۴۷۷۴ – ۶۶۴۰۱۲۰۳

صرافی ادیب زاده و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نبش میرداماد، ساختمان اسکان، طبقه همکف، پلاک ۲۵
تلفن: ۸۸۷۷۷۳۷۷

صرافی بانک سرمایه
​آدرس: تهران، خیابان کریم خان زند بین خیابان خردمندوایرانشهر پلاک ۱۳۴ – ۱۳۶
تلفن: ۸۸۸۹۰۴۹۸

صرافی درگاهی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، چهارراه استانبول، پاساژ گلشن، پلاک ۷
تلفن: ۶۶۷۱۹۷۶۸

صرافی زرین قلم و شرکا
​آدرس: تهران، بلوار میرداماد شرقی، میدان میرداماد، نبش پاساژ برلیان، شماره ۴۵
تلفن: ۲۲۹۰۱۳۰۰

صرافی منصورزاده و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان بهارجنوبی، مجتمع تجاری و اداری بهار، طبقه اول تجاری، واحد ۲۶۳
تلفن: ۷۷۶۱۶۲۳۲

صرافی سعید اکبریان و شرکا
​آدرس: تهران، میدان ونک، پاساژ بازار ونک، طبقه همکف پلاک ۷
تلفن: ۴۴۱۱۲۶۱۴

صرافی افشاری نیکو و شرکا
​آدرس: تهران، بزرگراه افریقا، نرسیده به مدرس، مرکز خرید الهیه، طبقه اول، واحد ۷۷
تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۰۹۵۵

صرافی رحیمی تبار و شرکا
​آدرس: تهران، ولیعصر، نبش میرداماد، ساختمان اسکان، طبقه زیر همکف، پلاک ۲۸
تلفن: ۶۶۷۰۶۲۲۵

صرافی خوش بین و شرکا
​آدرس: تهران، مینی سیتی، خیابان نخل، مجنمع تجاری، زیر همکف، پلاک ۱۶۱/۱

صرافی مسعودی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، نبش جنوب غربی چهارراه استانبول، پلاک ۱۹۴
تلفن: ۶۶۷۱۱۶۶۰

صرافی علی نواز و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، ضلع جنوبی خیابان منوچهری، پلاک ۲۳۲
تلفن: ۳۳۹۲۰۵۱۸ ۳۳۹۱۳۴۴۵

صرافی شهدوست فرد و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع میرداماد، ساختمان اسکان، پلاک ۴
تلفن: ۸۸۶۵۴۶۲۱

صرافی اکرم و شرکا
​آدرس: تهران، ولیعصر، نبش میرداماد، ساختمان اسکان، طبقه همکف، پلاک ۱۸
تلفن: ۸۸۷۹۸۸۶۲

صرافی علیرضازرین و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، روبروی سفارت ترکیه، جنب بانک مرکزی، پلاک ۱۶۶
تلفن: ۶۶۷۰۸۱۹۷

صرافی شکری و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، ساختمان صورتی، واحد ۱۰
تلفن: ۲۲۰۲۰۶۴۹

صرافی تاج رضایی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان میرداماد غربی، بازار بزرگ میرداماد، جنب دفینه، پلاک ۳۱۰، همکف شماره ۵۳
تلفن: ۲۲۰۵۳۷۳۹

صرافی قربانعلی بیک و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی شمالی، نرسیده به میدان فردوسی، سمت راست، پلاک ۵۷۹
تلفن: ۶۶۷۱۵۳۲۶

صرافی شرفی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان دولت، قبل از چهارراه دیباجی، مقابل نمایندگی سایپا، پلاک ۴۰۷/۳
تلفن: ۲۲۵۶۸۷۷۶

صرافی مجتهدی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، خیابان سی تیر، پلاک ۲۸۸
تلفن: ۶۶۷۲۳۰۸۷

صرافی بهزاد زرین قلم و شرکا
​آدرس: تهران، سعادت آباد، ضلع شمال شرقی میدان کاج، پاساژ ابریشم، طبقه همکف، درب مقابل ضلع شمال شرقی
تلفن: ۲۲۳۶۵۸۳۶

صرافی رضوی خسروشاهی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان آپادانا، خیابان صابونچی، نبش کوچه نهم، پلاک ۱۱۵
تلفن: ۸۸۷۴۱۱۸۶

صرافی محمد کیال و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان پاسداران، نبش نیستان نهم، پلاک ۳۰۰
تلفن: ۲۲۵۷۳۳۵۷

صرافی فلاطونزاده و شرکا
​آدرس: تهران، ولیعصر، نرسیده به تجریش، جنب بانک توسعه صادرات، پلاک ۱۷۷۸
تلفن: ۲۲۷۲۳۵۴۹

صرافی رستمی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی شمالی، نرسیده به میدان فردوسی، پلاک پلاک ۵۵۵/۱
تلفن: ۵۵۶۳۶۳۴۵

صرافی انور الدین شهیدی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی شمالی، روبروی بانک ملت پلاک ۴۸۳
تلفن: ۶۶۷۲۵۸۱۲

صرافی اشتیانی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی تالار قصر یخ، خیابان دهم گاندی، کوچه دهم، پلاک ۱
تلفن: ۸۸۸۸۷۵۸۸

صرافی امیرزاده حجازی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان شریعتی، مقابل ظفر، پلاک ۱۲۴۱

صرافی قاسم چراغی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی شمالی، پلاک ۵۳۷
تلفن: ۶۶۷۰۴۸۷۱

صرافی رستمی احمد کندی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان جم، پلاک ۲۵۸، ساختمان شکوفه، طبقه همکف
تلفن: ۶۶۷۰۲۱۹۴

صرافی رحمانیان و شرکا
​آدرس: تهران، ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، واحد ۱۳۰۳
تلفن: ۸۸۵۵۲۹۵۰

صرافی عبداللهی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، نبش منوچهری، پلاک ۲۶۶
تلفن: ۳۳۹۱۳۶۶۸

صرافی جوانیان و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، بعد از سی تیر، پلاک ۵۸۰
تلفن: ۶۶۷۲۲۹۲۷

صرافی هاشمی و شرکا
​آدرس: تهران، فرودگاه امام خمینی، تراز هشت
تلفن: ۶۶۰۲۵۱۷۲

صرافی شمشیریان و شرکا
​آدرس: تهران، چهارراه استانبول پاساژ گلشن پلاک ۱۶
تلفن: ۸۸۷۰۳۰۲۱-۴

صرافی فرخ زاده و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، بالاتر از چهارراه استانبول، جنب پاساژ فردوسی، پلاک ۳۵۷
تلفن: ۳۳۹۶۰۳۰۰

صرافی محمدبهزاد راد و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، مقابل سفارت ترکیه، پلاک ۱۷۴
تلفن: ۶۶۷۲۵۵۸۵

صرافی مجید جواهریان و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی شمالی، بعد از چهارراه کوشک، پلاک ۵۳۳
تلفن: ۰۹۱۲۱۱۸۰۸۰۷

صرافی سیدمحمد هاشمی و شریک
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، چهارراه کوشک، نرسیده به میدان فردوسی، نبش کوچه تمدن، پلاک ۲۸۶
تلفن: ۶۳۰۹۰۰۰-۲

صرافی خانزاده و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، نرسیده به پل حافظ، روبروی کوچه رم، ساختمان لاله، پلاک ۱۸۱، طبقه سوم
تلفن: ۶۶۷۰۱۳۱۸ – ۶۶۷۴۰۱۵۵

صرافی سمیعی زفرقندی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، بین خیابان فروردین و اردیبهشت، پلاک ۴۰۴
تلفن: ۶۶۴۰۴۲۹۵

صرافی دلقندی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، نرسیده به چهارراه استانبول، پاساژ پروانه، پلاک ۲۷۶، طبقه اول
تلفن: ۳۳۹۱۳۱۳۳

صرافی ضرغامی و شرکا
​آدرس: تهران، فرودگاه مهرآباد، ترمینال دو
تلفن: ۸۸۲۷۶۸۳۴

صرافی صالحی و شرکا
​آدرس: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، مجتمع تجاری پایدار، پلاک ۱۰
تلفن: ۲۲۳۶۱۳۷۳

صرافی حاجی ابول لو و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان ۱۵ خرداد، سبزه میدان، زیرزمین طلا و جواهر، پلاک ۷۹ و ۸۱
تلفن: ۵۵۶۱۶۴۲۲

صرافی محمد حسن روحانی فر و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، روبروی پارک ملت، برج سایه، طبقه اول، پلاک ۱۵
تلفن: ۸۸۳۶۹۸۵۳

صرافی مصطفی خان زاده و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی جنوبی پلاک ۱۴۴
تلفن: ۶۶۷۲۱۲۰۵ – ۶۶۷۱۶۹۶۰

صرافی حسین رهبر عصد و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، نبش منوچهری، پاساژ افشار، پلاک ۴
تلفن: ۳۳۹۳۰۵۴۵ – ۳۳۹۲۷۳۵۳

صرافی ایمانی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، جنب بانک مرکزی، پلاک ۱۷۲
تلفن: ۶۶۷۱۵۰۳۳

صرافی کلاهی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، روبروی بابی ساندز، پلاک ۵۴۸، واحد ۴
تلفن: ۶۶۷۱۷۱۲۸

صرافی حاتمی و شرکا
​آدرس: تهران، بین فلکهاول و دوم صادقیه، پاساژ ولیعصر، طبقه همکف، شماره ۳۱
تلفن: ۴۴۲۵۰۴۲۴

صرافی تحیری و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری نرسیده به چهارراه استانبول، پاساژ نوین طبقه همکف پلاک ۷
تلفن: ۶۶۷۲۳۰۱۳

صرافی پیامی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان خیام، ساختمان بزرگ فرش ایران، طبقه سوم، پلاک ۱۸۹

صرافی رائف و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به میدان تختی، پلاک ۲۰۰
تلفن: ۸۸۵۳۲۹۴۷

صرافی جعفری و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان میرداماد، ساختمان اسکان، مرکز خرید اسکان، طبقه همکف، شماره ۳
تلفن: ۸۸۷۸۵۹۰۱

صرافی یزدی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان آفریقا، ساختمان آناهیتا، طبقه هفتم، واحد ۷۰۵
تلفن: ۸۸۷۹۵۷۱۱

صرافی نوروزی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان میرداماد، میدان محسنی، پاساژ برلیان، فروشگاه شماره ۴
تلفن: ۰۹۱۲۱۷۹۳۳۱۵

صرافی ناصرکریمی و شرکا
​آدرس: تهران، یافت آباد شرقی بازار مبل ایران مجموعه شماره ۲ پلاک ۳۹
تلفن: ۸۸۲۳۳۱۲۱۵

صرافی سردارلو و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان ۱۵ خرداد، اول بازار بزرگ، پلاک ۱۵۸
تلفن: ۵۵۸۹۷۵۵۸

صرافی محمد اخوان و شرکا
​آدرس: تهران خیابان فردوسی شمالی نبش کوچه تمدن پلاک ۲۸۰
تلفن: ۶۶۷۰۲۶۰۵

صرافی علیرضا رجایی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، روبروی سفارت ترکیه، طبقه اول، واحد ۱۷۰
تلفن: ۶۶۷۳۸۴۷۳

صرافی مرتضوی تهرانی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، چهارراه استانبول، پاساژ گلشن، طبقه همکف، شماره ۲۶
تلفن: ۶۶۷۱۰۸۸۰

صرافی کلائی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، نرسیده به میدان فردوسی، پلاک ۵۶۱
تلفن: ۶۶۷۱۲۹۶۹

صرافی تجارت (صرافی بانک تجارت)
​آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بین پمپ بنزین و صبا (ایستگاه عوارضی)، نبش کوچه شهید جوهرچی، پلاک ۴۱۰
تلفن: ۸۸۲۶۶۸۵۸ ۸۸۸۹۵۷۴۶

صرافی صفات و شرکا
​آدرس: تهران خیابان شریعتی، پایین تراز حسینیه ارشاد، پلاک ۱۱۸۲
تلفن: ۲۲۹۰۶۹۸۰

صرافی رجایی و شرکا
​آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج ایینه ونک، شماره ۱۱۲، طبقه اول، واحد ۲۲
تلفن: ۸۸۶۳۵۱۹۱

صرافی نوری و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، نبش منوچهری، پلاک ۲۴۶
تلفن: ۳۳۹۱۴۴۲۰

صرافی شکارانداز و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، چهارراه استانبول، جنب هتل پالاس سابق، پلاک ۴۰۷
تلفن: ۳۳۱۱۵۰۷۹

صرافی بهرام محسنی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، بعد از چهارراه جمالزاده، پلاک ۴۴۱
تلفن: ۶۶۹۰۷۰۰۳

صرافی روحی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی شمالی، پلاک ۵۷۳
تلفن: ۶۶۷۱۲۹۸۱

صرافی قاسم زاده و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، نبش منوچهری، پلاک ۲۲۴
تلفن: ۳۳۹۰۰۵۰۵ – ۴۴۶۷۰۷۹۱

صرافی ثقفی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان آفریقا، بلوار گلشهر، جنب هتل گلشهر، مجتمع تجاری آی تک، طبقه زیر زمین، اول واحد ۴
تلفن: ۲۲۷۰۸۶۱

صرافی تاج رضائی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان میرداماد غربی، بازار بزرگ میرداماد، جنب دفینه، پلاک ۳۱۰، همکف، شماره ۵۳
تلفن: ۲۲۰۵۳۷۳۹

صرافی زرین و شرکا
​آدرس: تهران، شریعتی، ایستگاه داوودی، پلاک ۱۲۰۷
تلفن: ۲۲۸۵۴۷۱۹

صرافی بهروز فرهمند و شریک
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی شمالی، چهارراه کوشک، خیابان تقوی، پاساژ اردهالی، پلاک ۱۰۶
تلفن: ۶۶۷۱۱۱۷۵

صرافی تقی نژاد و شرکا
​آدرس: تهران، فلکه دوم صادقیه، پاساژ گلدیس، طبقه اول، پلاک ۵۵
تلفن: ۴۴۱۵۸۹۸

صرافی مهدیزاده و شرکا
​آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوارخوردین، ساختمان روبرال، نبش کوچه بخشی، پلاک ۱۰۱
تلفن: ۸۸۵۷۵۰۸۲

صرافی حمید حسینی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان حافظ، پایین تراز جمهوری، نبش کوچه سیمی، پلاک ۴۱، طبقه دوم غربی
تلفن: ۸۸۹۶۱۴۹۶

صرافی فرشچی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، مقابل پارک ملت، کوچه سایه، برج سایه، طبقه همکف
تلفن: ۲۲۰۳۶۳۵۷

صرافی منصوری و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، مقابل سفارت انگلیس، پاساژ معتمد، پلاک ۱۵
تلفن: ۶۶۷۱۲۱۹۶

صرافی صادقی کیوی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی شمالی، بالاتر از چهارراه کوشک، پلاک ۲۴۸
تلفن: ۶۶۷۲۲۳۷۲ – ۶۶۷۲۲۳۶۰

صرافی عاملی و شرکا
​آدرس: تهران، شریعتی، نرسیده به تجریش، ایستگاه رضائیه، جنب پلاک ۲۰۲۲
تلفن: ۲۲۳۰۹۹۵

صرافی احمدی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان ستارخان، سه راه تهران ویلا، مجتمع تجاری اداری تهران ویلا
تلفن: ۰۹۱۲۳۲۲۳۷۵۵

صرافی فرج تبریزی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، ضلع جنوب شرقی میدان فردوسی، پلاک ۷۸۲
تلفن: ۶۶۷۵۰۳۴۸ – ۶۶۷۰۰۶۴۶

صرافی سیدحسین افتخاری و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، بعد از میرعماد، پاساژ گلدیس، پلاک ۳۰۰، طبقه همکف، واحد ۲۰۱
تلفن: ۸۸۵۱۲۳۸۶

صرافی اسفندیاری، مقدادی و شریک
​آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع طالقانی، مجتمع نور تهران، طبقه همکف، واحد ۱۰۰
تلفن: ۸۴۶۰۰۶۶۶

صرافی نوائی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان ۱۵ خرداد، سبزه میدان، اول بازار صحافها، طبقه اول، پلاک ۴۶
تلفن: ۵۵۵۷۶۳۴۹

صرافی علوی تهرانی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، روبروی سفارت ترکیه، پلاک ۱۸۴
تلفن: ۶۶۷۵۰۸۸۹

صرافی معمار و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، جنب بانک مرکزی، پلاک ۱۸۴
تلفن: ۶۶۷۳۵۳۹۰

صرافی علی اصغرجوانیان و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، پاساژ آرمان، همکف، پلاک ۷
تلفن: ۶۶۷۰۴۹۴۱

صرافی مومنی طاهری و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان نجات الهی، پلاک ۶۱
تلفن: ۸۸۸۰۳۰۶۹ – ۸۸۹۲۲۸۳۹

صرافی داریانی و شرکا
​آدرس: تهران، ولیعصر، مقابل پارک ملت، مجتمع تجاری سایه، طبقه همکف
تلفن: ۲۲۰۱۲۴۳۶

صرافی حمیدرضا رمضانی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی شمالی، بالاتر از خیابان کوشک، پلاک ۵۱۳
تلفن: ۶۶۷۲۳۹۶۸

صرافی عباس جوانیان و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، نرسیده به چهارراه استانبول، پاساژ آرمان، پلاک ۱۷
تلفن: ۶۶۷۱۶۷۹۲

صرافی نخ فروش و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، برج سایه، شماره ۲۰
تلفن: ۲۶۲۰۲۸۰۱

صرافی انصاری و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، مقابل سفارت انگلیس، پاساژ شیروانی، پلاک ۵۲۲
تلفن: ۶۶۷۰۰۹۴۵

صرافی میرلشکری و شرکا
​آدرس: تهران، پاسداران، بین گلستان ۲ و ۳، پاساژ امیر، پلاک ۲۹۷
تلفن: ۲۲۵۵۹۹۰۳

صرافی اکرمی و شرکا
​آدرس: تهران، فلکه صادقیه، برج گلدیس، طبقه همکف، واحد ۵۵
تلفن: ۰۹۱۲۳۸۹۶۱۰۵

صرافی پورزرندی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، بعد از چهارراه پیروزی، جنب مبل البرز، پلاک ۵۵۴، واحد یک
تلفن: ۶۶۵۹۲۸۲۵

صرافی مظاهری و شرکا
​آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان ایران زمین، مرکز تجاری گلستان، طبقه همکف، جنب بانک تجارت، شماره ۱۵۸
تلفن: ۴۴۲۲۶۶۹۵

صرافی سلیمان پناه و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان جمهوری، چهارراه استانبول، پاساژ گلشن، طبقه اول، شماره ۴۶
تلفن: ۶۶۷۱۰۴۱۵

صرافی حسینی و شرکا
​آدرس: تهران، میرداماد، میدان محسنی، مجتمع تجاری رودبار، واحد ۳
تلفن: ۲۲۲۶۸۵۷۲

صرافی رمضانی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی، بالاتر از کوشک، پلاک ۵۱۷
تلفن: ۶۶۷۰۹۴۷۰

صرافی سلیمانی و شرکا
​آدرس: تهران، خیابان فردوسی شمالی، بالاتر از شرکت فرش ایران، پلاک ۴۶۳

تلفن: ۶۶۷۱۶۲۷۵

منبع: کانون صرافان

لینک منبع

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک